Liveraid Cap

شربت لیورید

 

 

Liver Syrup

شربت لیورید

LiverAid Syrup

 

معرفی دارو: شربت لیورید از عصاره گیاهان خارمریم با نام علمی (.Milk Thistle L)، کنگرفرنگی با نام علمی (Artichoke L) و گیاه گل قاصد با نام علمی (.Dandelion L) و بولدو با نام علمی (PeumusBoldus) تهیه و فرموله گردیده است.

 

 

 

موارد مصرف

  • سم زدایی و پاکسازی کبد
  • کمک به پاکسازی بدن از مواد آلاینده موجود در هوا
  • کمک به رفع التهابات مزمن کبد
  • رفع مشکلات کیسه صفرا
  • ضد سرطان کبد
  • محافظت از سلول های کبدی در برابر صدمات ناشی از استامینوفن، سیس پلاتین، وین کریستین